diumenge, 27 de gener de 2013

CORRUPTORS I CORROMPUTS

El degoteig persistent de casos de corrupció està creant un preocupant clima de desprestigi i d'indignació contra la política i els polítics. Només cal fer una ullada a les xarxes socials, escoltar les notícies o sentir les tertúlies, o simplement parar l'orella pels carrers i mercats. No s'ha de generalitzar, però quan les actuacions irregulars o fraudulentes d'algunes persones sovintegen i s'escampen a quasi totes les administracions i organitzacions, cal concloure que socialment tenim un gravíssim problema. En una situació d'emergència social pel que fa a les necessitats econòmiques de milers de famílies i persones, és més que indignant constatar que personatges sense escrúpols ni ètica aprofiten la seva influència política i els seus contactes amb el poder per enriquir-se o fer negocis opacs i immorals.
Sovint salten a les planes dels diaris i els informatius els noms dels "presumptes" delinqüents polítics corromputs. I les seves organitzacions o partits solen tenir una actitud poc decidida i compromesa, sempre restant a l'espera de la decisió dels jutges i de l'aplicació de les lleis. Ignoren que quan es tracta d'influències en les esferes públiques o de la gestió del diner dels ciutadans, caldria actuar amb celeritat i contundència. És hora de promoure la màxima transparència i de foragitar de la vida pública personatges sense moral ni ètica, sense ideals i sense més ofici que viure de l'erari públic. Cal limitar mandats, cal revitalitzar el compromís pel que és comú, cal rearmar èticament totes les organitzacions i institucions socials, cal impulsar la transparència i la participació efectiva. No podem assistir indiferents i desanimats a tants espectacles de corrupció. Volem realment una altra societat?
Cal parlar també dels corruptors, amagats sempre darrere les bardisses, emparats i assessorats sovint per experts en enginyeria societària, però amatents a fer negocis, cometre fraus i obtenir beneficis sense més esforç ni aportació que comprar voluntats dels que ostenten poder o gestionen interessos públics. Quants diners públics han anat a parar, indecentment, a mans d'aquests personatges sinistres? Tots hem sentit parlar dels famosos "aconseguidors", personatges que pul·lulen al voltant dels centres de poder i que són peces clau en les trames de corrupció i frau que han anat apareixent d'un extrem a l'altre de la geografia espanyola i que han infectat la vida pública. Són personatges que coneixen les lleis i les diverses instàncies administratives, però que viuen al marge de la justícia. I això cal que canviï amb urgència. Sense transparència ni ètica, els corruptors i corromputs fan que la corrupció, amb la complicitat d'uns, el silenci d'altres i la tebiesa de molts, campi escandalosament. Per força ens hem d'indignar. S'han de trencar silencis i complicitats i s'hauria de restituir tot el que indecentment s'hagi sostret de l'erari públic, tant pels corruptors com pels corromputs.


Ramon Llorente Varela

dilluns, 14 de gener de 2013

LEGAL, Sí, PERÒ IMMORAL TAMBÉ

En una situació i unes circumstàncies on tantes persones i famílies sofreixen les conseqüències dramàtiques d'un atur desbocat i el drama de no disposar del mínim vital, o quan milers de famílies perden fins i tot el seu habitatge, l'exemplaritat dels que ocupen responsabilitats públiques tant en l'àmbit polític com el judicial és inajornable i imprescindible. La sensibilització de la ciutadania respecte als temes relacionats amb la vida pública i la gestió del diner públic, cansada de tripijocs, componendes i pactes, exigeix canvis, transparència i honestedat. El desprestigi de la política i dels polítics i la desconfiança respecte a les instàncies judicials són un gravíssim problema per a qualsevol societat, que cal afrontar amb seriositat. I calen canvis radicals, des d'un compromís ètic i una regeneració moral que ha d'anar des del càrrec o responsabilitat més alta fins al lloc de treball més senzill i humil.
Dos exemples posen de relleu part del que estic dient: el primer és el pacte fet entre les parts del cas Treball o Pallerols. Som molts els que no acabem d'entendre, ni podem admetre justificacions de tipus legalista o formal, que un procés penal de corrupció, malversació de diners públics, frau i falsedat documental hagi tardat 14 anys per arribar a la vista oral. I que essent un delicte tan greu, i tan reprovable socialment, hagi finalitzat amb un pacte entre les parts i el fiscal, que ha comportat que cap dels responsables hagi d'ingressar a presó. Sembla que la societat no està suficientment protegida, sigui perquè les normes no són prou justes o perquè els responsables d'aplicar-les les interpreten contra el sentir popular.
Un altre exemple està relacionat amb el dret laboral. La ciutadania, que pateix dia a dia el drama d'acomiadaments col·lectius i individuals, que contempla impotent el desmantellament de l'estat del benestar, que veu com s'incrementa la pobresa i creixen les desigualtats, observa atònita i incrèdula com, legalment, empreses que no tenen pèrdues, sinó que tenen beneficis, poden acomiadar i acomiaden, de forma fàcil i barata, per motius econòmics o organitzatius, privant els treballadors del dret al treball i dels mitjans de vida imprescindibles que els proporcionava la seva ocupació.
Tant el pacte amb el fiscal, en l'ordre penal, com l'acomiadament confirmat per un jutjat social reuneixen la condició d'atenir-se a la legalitat, i haurem de convenir que són legals. Però això no és obstacle perquè a la vista de les circumstàncies econòmiques i socials tan greus que estem vivint qualifiquem d'immorals, tant el pacte que evita la possibilitat de condemnes exemplars contra defraudadors de diners públics, com els acomiadaments per causes econòmiques o organitzatives d'empreses que tenen beneficis, tot i que el citat acomiadament sigui validat per una sentència. Hi ha coses que repugnen el sentit comú i són un atemptat contra el sentit de la justícia. Com deia Aristòtil, els danys injustos fets en nom de la llei no desacrediten la llei, sinó a l'encarregat d'aplicar-la. Les coses no poden seguir així. Les normes i les lleis han de tendir a crear i difondre la justícia, i no a impedir-la, i els que l'apliquen tenen molta responsabilitat. Serà imprescindible una revolució?


Ramon Llorente Varela

dimarts, 8 de gener de 2013

ÉS POSSIBLE

El final de desembre, amb les festes de Nadal i l'inici del nou any, sol ser ocasió i temps propici per fer balanç del nostre trajecte vital en funció dels objectius i les expectatives que teníem, i de nou procurem posar remei als errors i ensopegades, i amb bona voluntat fem propòsits, amb la il·lusió i l'esperança d'una vida més plena i densa. Tot és millorable, i per tant convé que personalment, en l'àmbit familiar i laboral, així com en el social prenguem consciència que les persones, la societat i les estructures de tota mena s'han de moure, s'han de modificar, han de millorar. El món, la societat, les estructures polítiques, econòmiques i de tota classe han de canviar si volem tenir futur en pau i justícia.
Però per a això és imprescindible, també, que canviem i millorem les persones, individualment i col·lectivament. La simple crítica envers els altres i la societat en general, i contra els sistemes polítics i econòmics en particular, és molt fàcil de fer, tot i que és legítim fer-ho. I s'ha de fer, sens dubte, però els grans canvis només poden venir o d'una revolució social amb el suport majoritari i viscuda o de la presa de consciència de cada persona i el seu compromís per millorar-se ella mateixa. Dels petits canvis i millores de cada persona se'n deriven grans beneficis i millores per a la societat. I això és possible quan valors com la bondat, i el sentiment altruista i solidari s'imposa als valors de la competitivitat i productivitat, que moltes vegades releguen la persona a un simple valor econòmic i d'utilitat momentània. I la dignitat de la persona no s'ha de mercantilitzar.
Però pensant en el futur immediat que ens condueix a l'any 2013, analitzada la dura i injusta realitat que ens ha tocat viure el 2012, penso i crec que és possible una societat millor, en la qual la persona valgui més que el diner, en la qual tots els que ostenten responsabilitats públiques treballin pel bé comú sense embuts, en la qual es foragitin de la vida pública els corruptes i els corruptors, en la qual el dret al treball sigui una realitat que trenqui el drama de l'atur, en la qual el dret a l'habitatge es protegeixi eficaçment per sobre d'interessos legítims de bancs i especuladors, en la qual les malalties, les desgràcies i les necessitats de persones i famílies no hagin de dependre de la bona voluntat i la caritat dels altres sinó de la protecció suficient de l'Estat i les administracions públiques.
És possible que la decència, l'ètica, la transparència i l'exemplaritat arrelin entre tots els que es dediquen a la vida pública. És possible que les persones canviïn i que siguin recompensades pels seus mèrits i el seu treball. És possible que a la premsa i els mitjans de comunicació apareguin els herois anònims dels nostres pobles i ciutats que fan possible que trobem queviures al mercat, que tinguem aigua i altres subministraments a les nostres llars, que puguem utilitzar els transports públics, que disposem d'escoles ben dotades, que podem passejar per carrers i places netes i ben endreçades... És possible que la ciutadania assumeixi el protagonisme que li pertoca, superant les barreres estretes de partits i organitzacions socials. És possible ampliar i aprofundir la democràcia participativa. És possible que les llistes obertes siguin assumides com a prova d'una democràcia responsable i madura que creu en les persones. És possible que la justícia dicti sentències justes, amb clara visió i coneixement del que és just o és injust, més enllà del que és simplement legal o il·legal. És possible que els estudiants aprofitin la seva etapa de formació per créixer intel·lectualment, humanament i èticament sense escatimar esforços i sacrificis, per compensar la inversió social d'escoles, instituts i universitats. És possible canviar la competitivitat per la cooperació, l'emprenedoria per la responsabilitat social, l'individualisme per la fraternitat, la violència per la pau i la bondat. Entre tots ho podem fer possible. Un món, una societat més justa i fraternal és possible. Posem-nos a treballar. És un somni que no necessita diners, només demana bona voluntat i solidaritat. Feliç 2013.


Ramon Llorente Varela