dilluns, 10 de desembre de 2012

DECISIÓ D’OFICI
  
El Defensor de la Ciutadania de Girona, conscient i preocupat per les negatives conseqüències que, dia a dia, es van produint a la nostra ciutat a causa de la problemàtica social dels desnonaments, xacra contra la qual tots hem d’actuar, creu necessari que, per part de l’Ajuntament, s’insisteixi en la crida a la responsabilitat d’institucions, entitats i organismes implicats a fi de donar solució a aquest drama.

Certament que l’Ajuntament no disposa ni de les competències necessàries ni dels recursos adequats per solucionar aquesta extensa i preocupant problemàtica, per si sol, però com a administració més propera a la ciutadania i que coneix i pateix les conseqüències directes dels processos judicials dels desnonaments, és la que més interès i accions ha d’impulsar  per cercar solucions raonables i justes.

Tal com diu el manifest aprovat pel Fòrum de Síndics, sindiques, defensors i defensores de Catalunya el passat 15 de novembre de 2012, “l’immens preu humà que s’està pagant per aquest drama no s’ho pot permetre una societat que, com diu la Constitució, propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat”.

I la solució al problema de l’habitatge no es pot afrontar per interessos o criteris partidistes o de conveniència política, no ha de ser una arma de confrontació, sinó que s’ha d’afrontar amb voluntat de contribuir a fer una societat més justa entre tots i des del compromís de garantir els drets fonamentals de les persones, incloent-hi el dret a l’habitatge. En aquest sentit, el nostre Ajuntament és part fonamental i impulsor d’una eina importantíssima com és la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona, circumstància que cal ressaltar i agrair.
  
Per això, i conscient del meu compromís en defensa dels drets de la ciutadania que crec compartir amb tots els membres del Consistori, faig d’ofici, la següent:  

RECOMANACIÓ

Que el nostre Ajuntament, amb el consens de tots els seus integrants, impulsi polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social, reclami mesures adequades a les instàncies competents, polítiques o judicials, per minorar i solucionar les conseqüències dels desnonaments i lideri accions de negociació amb entitats bancàries per implementar el lloguer social i aconseguir una moratòria real i efectiva de tots els processos en marxa i que situï al nostre municipi com a garant del dret a l’habitatge.
  

Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania de Girona

Girona, 29 de novembre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada