divendres, 27 d’abril de 2012DECISIÓ D'OFICI

En relació a les recomanacions que de forma habitual ve formulant el defensor a l’Ajuntament, i en concret a Alcaldia, s’ha de deixar constància que la contesta a les mateixes no sempre es dona amb la celeritat i conveniència que la bona administració exigeix. I aquesta tardança en la contesta genera situacions d’indefinició i de preocupació entre la ciutadania afectada.

Temes relacionats amb les sancions de trànsit o l’exigibilitat de taxes o impostos, quan han estat objecte de queixa davant el Defensor i aquest ha formulat una recomanació, per problemes de manca de celeritat en respondre i de descoordinació entre els diversos funcionaris implicats, generen situacions que desconcerten la ciutadania i perjudica la confiança d’aquesta en les institucions.

El problema essencial, i que dona peu a entendre que hi ha certa descoordinació entre el Defensor i l’Ajuntament, és que malgrat haver rebut el ciutadà una recomanació per la que el Defensor estima la seva queixa i proposa a Alcaldia la revocació de la sanció o l’anul·lació d’un requeriment de pagament, el procediment administratiu relatiu a la persona afectada segueix el seu curs i acaba convertint-se en un procediment de constrenyiment o embargament.

Sense perjudici que finalment s’hagi de seguir tal via, si la recomanació del Defensor és desestimada, entenem que seria molt millor que en tots aquells casos que hi hagi pendent de contesta una recomanació no s’iniciés la via de constrenyiment i es paralitzessin els procediments d’execució iniciats fins que no recaigui el corresponent acord de l’Ajuntament.

Per això fem la següent RECOMANACIÓ:

Que en tots els casos que s’hagi formulat recomanació per part del Defensor i estigui pendent de contesta per part de l’Ajuntament es paralitzin els procediments executius i no s’iniciï la via de constrenyiment fins que s’hagi contestat o resolt la recomanació del Defensor de la Ciutadania.Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada