divendres, 3 de febrer de 2012

Mediació amb la PAH

Foto: LLUÍS SERRAT.
Responent al vostre escrit del 19 de gener de 2012, en primer lloc, us vull agrair el compromís i la tasca que esteu fent en favor dels més dèbils i desprotegits i en defensa del dret a l’habitatge. No és funció meva controlar l’acció i les decisions polítiques de l’Ajuntament, tema que correspon a als grups polítics de la oposició,  però si que es competència del Defensor vetllar pels drets i llibertats de la ciutadania, i des d’aquesta òptica supervisar les actuacions municipals.

El tema de l’habitatge i la greu problemàtica social i econòmica existent a l’entorn de les hipoteques ha estat una preocupació compartida pel Defensor de la ciutadania de Girona i per la resta de síndics i defensors municipals de tot Catalunya i la resta de l’Estat. El nostre compromís amb la ciutadania  ens ha portat a demanar solucions urgents i viables al tema de l’habitatge i a adherir-nos al manifest de la plataforma d’afectats per a la reforma de les lleis i la instauració de la dació en pagament.

Ja en la memòria que vaig tenir ocasió d’exposar en el ple municipal de l’abril de l’any 2011, entre els diversos compromisos que vaig proposar a l’Ajuntament, i pel que fa al dret de l’habitatge, deia el següent: “Revisar la política municipal d’habitatge i comprometre els esforços necessaris per fer front a aquest greu problema social, tot exprimint les competències legals”.

Tal com diu la nostra Constitució a l’article 9,2: “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.

Cal remoure els obstacles legals i econòmics, i de qualsevol altre mena, que impedeixen que les persones puguin fruir dels drets fonamentals inherents a la seva dignitat. I sense sostre, sense habitatge digne per a tots, difícilment podem assolir una societat justa. I no s’han d’escatimar esforços, ni podem  restar indiferents. Hi ha tot un camí a fer, tant en l’aspecte legislatiu, com econòmic, com social, i tots els responsables públics i totes les administracions, especialment la municipal, hem de cercar i promoure solucions efectives a aquesta xacra social, més enllà dels plantejaments de la legislació vigent i dels interessos econòmics dels bancs.
Us reitero la meva solidaritat i el meu compromís en ordre a treballar en la recerca de solucions al greu problema social de les hipoteques, desnonaments...

Si us anés bé, podem mantenir una reunió el pròxim dijous 2 de febrer a les 13 hores.
  • Notícia publicada a El Punt el divendres 3 de febrer de 2012 [enllaç]
  • Notícia publicada al Diari de Girona el divendres 3 de febrer de 2012 [enllaç]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada