dimarts, 13 de desembre de 2011

Nota a peu de pàgina de les resolucions de l'Ajuntament

Aquesta decisió ha estat acceptada per l'Ajuntament de Girona a data 7 de desembre de 2011. A partir d'ara en totes les resolucions de l'ajuntament que es dictin s'incorporarà el següent paràgraf: "Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa dels drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents".


DECISIÓ D’OFICI

En reiterades ocasions, aquest Defensor ha parlat de la necessitat de donar a conèixer àmpliament la institució del Defensor de la Ciutadania, institució de la que voluntàriament, i amb ànim de facilitar la defensa dels drets de les ciutadanes i ciutadans, s’ha dotat el nostre Ajuntament, en un gest de generositat i valentia. I així mateix s’ha manifestat el Ple en diverses ocasions.

En reunions del Fòrum de Síndics/ques, Defensors/es Locals de Catalunya, partint de l’encàrrec que tenim, com a institució de participació ciutadana, d’orientar, aconsellar i defensar els drets de les persones, tot facilitant la revisió de decisions i actes de l’Ajuntament i evitant contenciosos innecessaris, s’ha posat de relleu la idea de fer figurar al peu de totes les notificacions administratives l’existència de la institució esmentada i la possibilitat d’acudir a ella, en cas de discrepància o disconformitat amb la resolució administrativa.

Tot i que tal idea pot complicar i incrementar la feina del Defensor i la seva oficina, és més que evident que pot facilitar el coneixement de la institució i també les vies d’un major diàleg i participació ciutadana, en l’àmbit del propi Ajuntament, possibilitant també la disminució de processos judicials, de camí llarg, incert i costós per a la ciutadania.

Per això, amb la voluntat i ànim de facilitar un major coneixement de la institució del Defensor i de possibilitar a la ciutadania aquest recurs gratuït, en el cas de discrepància o disconformitat respecte a resolucions administratives, proposem la present

RECOMANACIÓ D’OFICI:

Que s’incorpori al peu de  les notificacions dels actes administratius municipals la següent informació:

Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa dels drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.Ramon Llorente Varela
Defensor de la Ciutadania de Girona
Girona, 7 de juny de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada