dimarts, 25 d’octubre de 2011

Resposta a la recomanació d'ofici sobre RESPOSTES MOTIVADES

Avui he rebut la resposta de l'Ajuntament a una recomanació que vaig fer fa un temps en referència a la resposta motivada a la ciutadania. La recomanació ha estat acceptada per l'Ajuntament i s'ha passat un escrit a tots els caps d'àrea on es recorda que: Per tal de donar compliment al dret de la ciutadania a una bona administració es recordi a totes les persones responsables del nostre Ajuntament la necessitat de donar respostes suficientment motivades i argumentades, tot contestant en temps i forma les al·legacions, motius, fets i raonaments esposats per la ciutadania en els seus recursos o escrits, evitant així contestes rutinàries o la sensació d’indefensió que alguns ciutadans/nes al·leguen quan reben les contestes als seus escrits.

Us deixo la recomanació sencera perquè la pogueu llegir:


RECOMANACIÓ D’OFICI


Aquest Defensor tant en la seva intervenció en el ple del 8 de març de 2011, com en la presentació de la memòria escrita de les actuacions relatives a l’any 2010, va manifestar la necessitat que els escrits i les al·legacions que efectuen els ciutadans respecte a decisions, actuacions i comunicacions de l’Ajuntament, siguin contestats amb la necessària celeritat i motivació, responent explícitament els fets i raons que la ciutadania al·legui.

D’anteriors actuacions de la meva antecessora, i partint de queixes estudiades per la mateixa, s’havia demanat en diverses ocasions una major atenció a les respostes, a fi de donar compliment a les exigències legals de la pròpia llei de procediment administratiu, en el sentit que l’administració te obligació de respondre els arguments i al·legacions emprats pels ciutadans/ciutadanes.

És obligació de la institució del Defensor de la Ciutadania, entre d’altres, la de vetllar perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma deguts les diverses peticions, queixes o recursos que li adreça la ciutadania. Això forma ja part d’un dret inqüestionable com és el dret a una bona administració, dimanant de les directrius de la Unió Europea i concretat recentment en la Llei 26/2010 relativa a les administracions catalanes, i específicament en l’article 22.

Del contingut de reiterades queixes rebudes a la nostra oficina, deduïm que, de vegades, els acords i resolucions administratives no donen resposta ni argumenten suficientment, ni en tots els casos, els fets, al·legacions i raonaments exposats per la ciutadania en els seus recursos  o escrits.

Pensem que tots hem de fer un esforç per evitar respostes insuficients o poc fonamentades. I això no posa en qüestió una dada indiscutible i objectiva com és que la immensa majoria de les actuacions administratives del nostre Ajuntament son correctes i satisfactòries, no només des del punt de vista legal, sinó també argumental.

Per això, i amb la única finalitat de recordar i incentivar el servei eficient i eficaç que tota administració ha de proporcionar a la ciutadania,

Fem la següent RECOMANACIÓ:

Que partint del dret de la ciutadania a una Bona Administració es recordi a tots els responsables del nostre Ajuntament la necessitat de donar respostes suficientment motivades i argumentades, tot contestant en temps i forma les al·legacions, motius, fets i raonaments esposats per la ciutadania en els seus recursos o escrits, evitant així contestes rutinàries o la sensació d’indefensió que alguns ciutadans/nes al·leguen quan reben les contestes als seus escrits.


Ramon Llorente Varela
Defensor de la Ciutadania de Girona
Girona, 24 de març de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada