dimarts, 4 d’octubre de 2011

Renda Bàsica d'Emancipació

Us adjunto el suggeriment que vaig fer arribar a l'alcaldia la setmana pasada sobre la Renda Bàsica d'Emancipació, una ajuda al jovent que es vol emancipar de la qual perilla la seva continuïtat:


DECISIÓ D’OFICI

RENDA BÀSICA d’EMANCIPACIÓ (RBE)

Una de les funcions bàsiques de tota administració pública és facilitar la vida i el desenvolupament de les persones, contribuint a enderrocar barreres i problemes  que impedeixen l’exercici i el gaudi de drets tant essencials com la igualtat, la llibertat, treball, habitatge...

Milers de joves, des de fa quatre anys, s’han beneficiat de la implantació de la Renda Bàsica d’Emancipació, una ajuda al lloguer d’habitatge de 210 € mensuals per a joves d’entre 22 i 30 anys amb uns ingressos inferiors a 22.000 €/any.

Concretament, i pel que fa a la província de Girona, més de 6.000 joves gironins, segons dades del Ministeri de Treball, han accedit a aquestes ajudes des de la seva entrada en vigor, el 2008. Però ara aquesta ajuda es troba amb un futur incert degut a la pròxima finalització del període inicial màxim de vigència, deixant en mans del futur Govern de l’Estat la decisió de la seva continuïtat.

En més d’una ocasió, els síndics i defensors hem fet pública la nostra preocupació per la problemàtica social que envolta el tema de l’habitatge i específicament la gravetat del drama originat per la legislació vigent sobre hipoteques. Ens preocupa la possible vulneració del dret de d’habitatge recollit a l’article 47 de la Constitució espanyola: “Tots els espanyols tenen el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret...” i a l’article 26 de l’Estatut d’autonomia Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret...”.

I un dels col·lectius que està patint la crisi amb major incidència i virulència és el dels joves, que si fins ara havien gaudit d’aquesta ajuda, i en molts casos n’eren dependents per a la subsistència quotidiana, ara, amb sous ridículs i escasses possibilitats de millora laboral, en el cas dels que disposin de treball, la seva subsistència o la seva possibilitat d’exercir l’emancipació es veu greument dificultada.

Per evitar el deteriorament del dret a l’habitatge i l’increment de dificultats del col·lectiu de joves per a la seva emancipació, creiem oportú plantejar d’ofici el següent  Suggeriment:

Ja que està en mans del proper Govern de l’Estat la decisió de mantenir la continuïtat, o no, de la RBE, i que és seva la responsabilitat del compliment dels articles esmentats anteriorment, aquest hauria de fer el possible per aplicar les mesures adients per garantir aquests drets de la ciutadania, incidint sobretot en un dels sectors més desprotegits: els joves.

Practicar i plantejar noves polítiques d’habitatge, centrar-se en el mercat d’stocks existent, crear convenis amb bancs i caixes per garantir la vivenda a les famílies desnonades i per la gent jove mitjançant lloguers de baix preu, o donar sortida al parc immobiliari de pisos oficials no venuts posant-los al mercat de lloguer mitjançant lloguers mínims i/o amb opció de compra futura, són algunes de les mesures pragmàtiques que es podrien adoptar.

També caldrà fer un esforç per educar a la societat sobre la cultura de lloguer d’habitatge, tal i com s’ha fet a altres països europeus, ja que basar l’economia d’un país en la compra venda d’habitatge, essent aquest un dret fonamental de les persones, no és el millor exponent de creixement sostingut ni de model de país. No som nosaltres els que hem de proposar les mesures adients per solucionar la problemàtica de l’habitatge, però si som els que hem de vetllar per les persones i pel seu dret fonamental a una vivenda digna, estimulant la imaginació i el compromís dels nostres ajuntaments i de la resta d'institucions públiques, Generalitat i Estat, per fer efectiu el dret de les persones a un habitatge digne.
Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania de Girona
Girona, 29 de setembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada