dimecres, 12 d’octubre de 2011

Què és el ForumSD??


El 10 de novembre de 2005, a la ciutat de Figueres, es va constituir el ForumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, una institució que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania. S’estableix que el seu àmbit d’actuació és Catalunya i s’ubica el domicili de l’associació a Santa Coloma de Gramenet.

La seva missió consisteix en donar suport tècnic als síndics en l’exercici de les seves competències en l’àmbit local de protecció i defensa dels drets de la ciutadania reconeguts a la Constitució i a l’Estatut, la defensa de les llibertats públiques i els drets fonamentals de la ciutadania, així com els drets humans de proximitat, drets econòmics i socials, d’acord amb la normativa vigent, promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local en els municipis, promoure els contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i la informació entre defensories i sindicatures i establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la consecució dels objectius abans esmentats.

El ForumSD també s’encarrega, entre altres coses, de celebrar unes Jornades de Formació anuals que desprès s’editen en un llibre i també fa un recull dels informes i memòries anuals dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya.

El ForumSD el formen quaranta-vuit síndics, sindiques, defensors i defensores, d’aquests, quaranta en són de Catalunya i els vuit restants d’altres indrets de l’Estat. Entre les ciutats destacades que tenen aquesta institució hi trobem les quatre capitals de província: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. A les comarques gironines els síndics i defensors hi són presents a les següents poblacions: Sant Feliu de Guíxols, Sant Jordi Desvalls, Ripoll, Figueres, L’Escala, Salt i Palamós.


Si vols saber més informació del Fòrum pots visitar la següent pàgina www.forumsd.cat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada