diumenge, 2 d’octubre de 2011

Equiparació de les famílies monoparentals a les nombroses

Us adjunto el suggeriment d'ofici que he enviat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Girona sobre l'equiparació de les famílies monoparentals a les nombroses:

DECISIÓ D’OFICIEn moltes ocasions, aquest defensor ha pogut constatar situacions que representen una realitat normativa o legal que pugna i contradiu aspiracions legítimes de persones que, reunint els mateixos requisits objectius que d’altres, no obstant tenen un tracte diferent en base, exclusivament, als ingressos familiars o la situació de solvència econòmica personal. És el cas de persones jubilades, famílies nombroses o famílies monoparentals.Precisament el març de 2011, i en quant al tema de les bonificacions i serveis a favor de les persones grans, aquest Defensor va fer el següent suggeriment:“Per a les persones jubilades que viuen soles, aconsellaríem que els beneficis o bonificacions, en temes com el de la taxa d’escombraries, etc.., es vinculessin exclusivament a la quantia de la pensió o pensions que percebin de les administracions públiques, limitant-se en tot cas, el nivell dels altres ingressos en la quantia que es consideri.

Així evitarem un càstig insolidari en contra d’aquelles persones que, amb sacrificis i privacions, s’han procurat estalvis o altres mitjans d’ingressos i que, en definitiva, han demostrat una actitud solidària al llarg de la seva vida per subsistir sense pensions assistencials ni ajudes de les administracions.”També ha estat objecte de la nostra reflexió i valoració la problemàtica relativa tant a les famílies nombroses com monoparentals. I han estat diverses les persones que han reclamat claredat i precisió respecte al tracte legal que reben unes i altres, donat que moltes de les bonificacions que recullen les ordenances municipals s’apliquen exclusivament a les famílies nombroses.Considerant que la voluntat de la Generalitat i l’avenç dels drets socials de la ciutadania plantegen l’equiparació, en molts aspectes, entre les famílies nombroses i les famílies monoparentals, és voluntat de la nostra institució, compartida amb molts altres síndics i defensors de Catalunya, remoure obstacles i promoure l’equiparació dels drets i beneficis entre famílies nombroses i famílies monoparentals.I per altra banda caldrà repensar el tracte diferenciat que es dona a les famílies nombroses, segons els ingressos, per tal d’evitar greuges comparatius o la

penalització d’aquells que es procuren majors ingressos en base a la seva activitat i sacrifici.Per això formulem d’ofici el següentSUGGERIMENTQue en les ordenances municipals, i respecte a temes de bonificacions i exempcions de càrregues i impostos, es doni un tracte similar o equiparable a les famílies nombroses i famílies monoparentals i, al mateix temps, es repensi el tracte dispensat a les pròpies famílies nombroses per raó dels seus ingressos, tot evitant sancionar o discriminar pel simple fet de procurar-se, a base de treball, responsabilitat i sacrifici, una situació de major solvència econòmica.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania de Girona
 

Girona, 27 de setembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada